Jana Štafurová

Jana Štafurová

slovensko

Je absolventkou herectva na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach a hereckej činohernej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Počas štúdia účinkovala v niekoľkých filmárskych projektoch a stvárnila niekoľko postáv v rodinnom televíznom seriály televízie Markíza. V súčasnosti pôsobí ako interná herečka Bábkového divadla v Košiciach a vyučuje hereckú tvorbu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Aktuálne sa podieľa na realizácii televízneho rozprávkového projektu (koprodukcia BDKE a RTVS) a stvárňuje niekoľko postáv v rozhlase a dabingu.

jana štafurová: nulový bod

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!