Martin Juríček

Martin Juríček

slovensko

Momentálne absolvent prvého ročníka magisterského stupňa herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Od decembra 2014 pôsobí ako stály člen veľmi mladého umeleckého súboru Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi. V rámci štúdia účinkoval na viacerých študentských i profesionálnych medzinárodných divadelných festivaloch, ako napríklad ZLOMVAZ na Pražskej DAMU, Dotyky a spojenia v Martine či Petrovské divadelné slávnosti v Báčskom Petrovci v Srbsku. V roku 2014 absolvoval workshop fyzického divadla organizovaný kolektívom T-ďU. Momentálne sa pripravuje na záverečný ročník štúdia a na nastávajúcu sezónu v Spišskom divadle.

martin juríček: zločin?

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!