Michal Revilák

Michal Revilák

technické zabezpečenie


Jeho najmilšou zábavou je rozmotávanie zhluku čierneho kábla…

tel: +421 907 576 594
email: michal@cesnak.org

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!