Sláva DAUBNEROVÁ

Sláva Daubnerová

Režisérka, autorka, performerka a herečka Sláva Daubnerová je v slovenskom i českom divadelnom kontexte známa predovšetkým tvorbou dramatických kompozícií, ktoré oscilujú medzi súčasným moderným divadlom a performanciou. Väčšina jej divadelnej produkcie prekračuje žáner činohry narábaním s novými médiami, fyzičnom, rekonštrukciou či dekonštrukciou najmä nedramatických textov. Ako etablovaná umelkyňa bola v poslednom čase prizvaná aj k projektom v kamenných divadlách, kde úspešne režíruje operu (ND Praha: D. Šostakovič – Orango & Antiformalistický jarmark, Ch. Gounod – Romeo et Juliette, ASD a ŠDKE: M. Piaček – 66 sezón) aj činohru (Činohra SND – Desatoro (S. Daubnerová – Cti otca svojho i matku svoju), Spievajúci dom, Divadlo Aréna – Povstanie).

Po absolvovaní gymnázia v Prievidzi, kde získala aj Deutsches Sprachdiplom, vyštudovala odbor kulturológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvovala na Katedre divadelných štúdií bratislavskej Vysokej školy múzických umení. V roku 2006 založila profesionálnu divadelnú platformu pod názvom P.A.T., ktorá sa orientuje výlučne na súčasné divadlo a tanec s využívaním nových médií. Tu uviedla aj prvý sólový projekt Cely a neskôr rad ďalších multimediálnych, hudobných či scénických inštalácií a divadelných projektov (Hamletmachine, Polylogue, M.H.L., Some disordered interior geometries, Iluminárium, Untitled, Solo lamentoso). V posledných rokoch hosťovala ako autorka, režisérka i herečka vo viacerých divadlách doma i v zahraničí (ND Praha, Činohra SND, Divadlo Aréna v Bratislave, HaDivadlo v Brne). Je nositeľkou dvoch prestížnych ocenení DOSKY a niekoľkých cien slovenského Literárneho fondu, ocenení festivalu Nová dráma/New Drama či Ceny Nadácie Tatra banky. Jej inscenácie – performancie boli pravidelne prezentované na prestížnych domácich festivaloch (Nová dráma, Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra) a reprezentovali Slovensko na zahraničných festivaloch v USA, Rusku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Južnej Kórei, Rakúsku, Českej republike, Slovinsku, Maďarsku, Chorvátsku a Arménsku.

Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných site specific projektov (TransForma 2009, Thalia Theater Halle) a umeleckých rezidencií (Grotowského inštitút vo Vroclavi, Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes v Amiens). V roku 2011 bola štipendistkou Berliner Festspiele na Internationales Forum des Theatertreffens v Berlíne. V rokoch 2012 – 2013 viedla semináre o tanečnom divadle na Vysokej škole múzických umení a v roku 2014 pedagogicky pôsobila na Katedre kulturológie Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem iného mala v roku 2014 prednášku na tému performatívnosti a rodovosti v divadle na Humboltdovej univerzite v Berlíne.

Časť jej produkcie je naďalej koncentrovaná v P.A.T., v ktorom sa programovo venovala otázkam umeleckej tvorby cez recykláciu diel renomovaných umelcov, pričom špecifické miesto mali monodramatické projekty, v ktorých inscenovala biografie ženských umelkýň (Magda Husáková Lokvencová, Louise Bourgeois, Francesca Woodman).

Dôležité miesto v procese prípravy inscenácií zaberá Daubnerovej (aj vďaka štúdiu kulturológie) aplikovaný výskum spracovávanej témy ako aj práca s exaktným materiálom. Na začiatku jej umeleckej tvorby stojí dôsledná analýza témy a premyslený koncept predstavenia. K nim postupne pripája rozmanité asociácie a skúsenostný komplex autorky a performerky. Dôsledne pripravenú ideovú matériu napokon doplní takzvanou „akčnou“ scénografiou, novými médiami (videoart, hypermédiá, interaktívne inštalácie) a prácou s pohybovým materiálom. Výsledkom je konfrontácia živej performerky s priestorom a objektmi v ňom. Vlastné telo herečky – performerky vníma ako mobilný objekt, ktorý má aktívny vzťah k scénografii, svetlu, videoprojekcii a k ďalším divadelným zložkám, ktoré využíva. A hoci jej produkciám predchádza náročná vedecká, technická i umelecká príprava, stále z nich cítiť až frapantnú individualitu ponúkajúcu jedinečný názor a nekonvenčný pohľad na spracovanú tému.

Režisérka Sláva Daubnerová stojí často v pozícii autorky textu, výtvarného konceptu i scénického a kostýmového riešenia. Pri niektorých produkciách však spolupracuje s inými hosťujúcimi hercami, tanečníkmi, choreografmi, hudobníkmi alebo s vizuálnymi umelcami. V sieti súčasných slovenských režisérok a režisérov zaujíma Daubnerová osobité miesto vďaka špecifickej divadelnej poetike, jasne vyhranenej výpovedi, scénickej podobe i permanentnému experimentu.

-

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!