COVID SEMAFOR PRE KULTÚRU
(Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.)

Na základe nových nariadení platných od 12.8.2021 bude festival Sám na javisku 2021 fungovať v režime: OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19). To znamená, že na všetky podujatia v rámci festivalu Sám na javisku 2021 umožníme vstup iba divákom, ktorí patria do skupiny OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a budeme vyžadovať potvrdenie o očkovaní, testovaní (antigen, PCR) alebo prekonaní COVID-19.

Ďalšie dôležité informácie:
Kultúrny semafor: I. stupeň ohrozenia (červená farba) platnosť od 27.9. do 3.10.2021

– podujatie len na sedenie, interiér 50 % kapacity
– dodržiavať 2 metrové rozostupy medzi divákmi pri vstupe do sály a výstupe zo sály, diváci budú do priestoru púšťaní postupne
– vstup a pobyt v mieste podujatia umožniť len s prekrytím horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle aktuálne platného nariadenia UVZ
– sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti a školských skupín tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade – tzv. šachovnicové sednie
– odporúčané bezhotovostné formy platenia – napr. ticketingový portál www.tootoot.fm
– každý divák musí byť zaevidovaný v zozname organizátora podujatia (meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-mailová adresa)

OZNAM:
V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií; zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou – ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; zákaz podávania rúk; uviesť informáciu o maximálnom možnom počte návštevníkov. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Diváci a účinkujúci sa riadia celonárodnou testovacou stratégiou na základe COVID Automatu.
Organizátor festivalu garantuje pravidelnú dezinfekciu priestorov a dotykových plôch pred každým podujatím.