Christoph BOCHDANSKY

rakúsky bábkoherec a výrobca bábok

Vyštudoval scénografiu na Mozarteu v Salzburgu a bábkové hry na „Figurentheatercolleg“ v Bochume. Bol členom rôznych spoločností v Rakúsku a Nemecku. Jeho početné turné a hosťovania ho priviedli do Talianska, Francúzska, Rakúska, Poľska, Švajčiarska, Nemecka, Holandska, Bieloruska, Ukrajiny, Slovenska, Taiwanu, USA, Českej republiky, Izraela a Indonézie.
Bol hosťujúcim pedagógom na bábkarskom programe na Vysokej škole múzických umení v Stuttgarte a na Katedre bábkarskej tvorby Univerzity múzických umení Ernsta Buscha v Berlíne na Fakulte divadelnej akadémie múzických umení VŠMU v Bratislave.

Vybrané inscenácie pre dospelých:
Empfindsamkeit der Giganten, Faust – spielen spolu s „Figurentheater Wilde & Vogel, Lipsko“
Himmel und Hölle spolu s Duo „die Strottern“ Klemens Lendl, David Müller
Démoni (sólo)

Scénograf a bábková konštrukcia:
Ein Narrenparadies (Opernhaus Zürich, 1995)
Der größte Teil des Schlangenträgers (Salle de Balle – Wien, Kammeroper Wien, Theater der Jugend, Oper Frankfurt / Oder, 1997)
Der Kleine Teufel Asmodeus (Puppentheater der Stadt Halle, 2003)
Anton Capek „Der Krieg mit den Molchen Schuberttheater Wien (2017)

Krátke filmy:
„Die Ballade vom Maul des Affen“
„o 4.00“

Vydané knihy:
2015 „Anmerkungen zur Umgebung“
2019 „Botendienst ins Jenseits“ (Verlag Wortreich, Wien)

-