Palestínsky divadelným tvorca, režisér, performer, bábkar, hudobník a producent žijúcim v Prahe

Vyštudoval réžiu na Fakulte alternatívneho a bábkového divadla AMU v Prahe. Známy je predovšetkým vďaka svojmu Dafa Puppet Theatre, ktoré získalo početné ocenenia v Čechách aj v zahraničí. Založil ho v roku 2015 spolu s manželkou a maďarským bábkarom a scénografom Reka Deak. Ako tvorca a herec komunitného divadla verí v divadlo ako verejnú prax, nástroj sociálnych zmien, prepisovania osobných a kolektívnych dejín a hľadania nových naratívov. Divadlo vníma v prvom rade ako štýl života a existencie, až potom ako umeleckú formu. V jeho tvorbe dominujú témy ako: exil, vojna, domov, sny, muž proti prírode, rodinné vzťahy, krutosť medziľudských vzťahov a každodenné boje.