Klaun Tomík

slovenský klaun a pouličný umelec

Vlastným menom Tomáš Truchan študoval na Francine Cote Clown and Comedy School, ktorú vedú Francine a James, bývalí klauni zoskupenia Cirque de Soleil. Svoje umenie šperkoval v uliciach z celého sveta, z ktorých môžeme spomenúť Prahu, Varšavu, Berlín, Viedeň, Paríž, Londýn, Dublin, Helsinky, Vancouver, Monteral a New York.
Zúčastnil sa viacerých workshopov v odbore pantomína, vytvára si vlastné kostýmy a svoj záujem o fyzické divadlo prináša každým svojím vystúpením k najväčšej dokonalosti. Ako zanietený pouličný umelec, ktorý pravidelne vystupuje na skutočných pódiách, ovláda viacero disciplín, ktoré sú naviazané na cirkus a klaunériu. Pre svoj talent našiel uplatnenie nielen v živých sochách, ale aj pri choduľovej šou, slack line, rola bola či jazdení na jednokolke, ktoré kombinuje s modelovaním z balónov, bublinkovaním, žonglovaním, hrou na hudobné nástroje, alebo pri detskej mágii.
Svoj široký umelecký záber pravidlene rozširuje o divadelné hry, ku ktorým si vyrába na mieru šité masky. Riadi sa heslom: „Každý deň je cirkus, preto je dobré priniesť do neho kus umenia.“