prvá komorná divadelná scéna

komorná scéna – blackbox


Prvá komorná divadelná scéna (PKDS) vznikla v Klube Lúč v roku 2013 rozsiahlou rekonštrukciou stávajúcich klubových priestorov vďaka investícií občianskeho združenia Kolomaž a verejnej zbierky. Ide o priestor typu blackbox, ktorý sa dá podľa inscenačných potrieb variabilne upraviť. PKDS má počas festivalu Sám na javisku kapacitu cca 70 divákov, hľadisko je na elevácií a samotná hracia plocha je na zemi a má rozmery 6×5,5m. V priestore PKDS sa pravidelne realizujú inscenačné aktivity Dogma divadla (ex Kolomaž), detské divadelné predstavenia v rámci projektu Detský divadelný klub a hosťovanie nezávislých divadelných zoskupení.

Technické vybavenie
Technický plán: varianta SNJ