Tomáš Janypka

autor a performer na poli fyzického divadla, súčasnej klauniády, tanca a cirkusu

Tomáš Janypka je autor a performer ktorého tvorba spočíva v hľadaní vlastného telesného výrazu na poli fyzického divadla, súčasnej klauniády, tanca a cirkusu. Vyštudoval v Ateliéri Fyzického divadla, ktorý na JAMU v Brne vedie francúzsky pedagóg, filozof, tanečník a klaun Pierre Nadaud. Ako interpret vystupoval v predstaveniach L´Amour: Experiment (Jaro Viňarský, Marika Smreková 2015), Chaos Srdce (Daniel Gulko 2015), Farewell (Dominique Boivin 2016), Hrabě Ory (Lenka Flory, 2017) alebo He War (Majida Khattari 2015). Ako autor vytvoril sólove predstavenie monochromY (2016) a pohybovo – klaunské trio Lehká Zem (2017). Tomáš sa venuje výskumu minimalistického herectva, podobnému impresionistickej maľbe, kde herec svoj výraz skôr odtieňuje v závislosti od prežívaného momentu, v ktorom sa ocitá spolu s divákom.

+

Tomáš Janypka