Vlado JANČEK aka DJ Galaprogram

Zásadný člen skupiny Saténové ruky. DJ Galaprogram hrá zásadne z vinylov. Zásadne hrá 70’s, 80’s, 90’s a indies. V zásade to ale nikoho nebaví. A zásadne nehrá na želanie.

Vlado Janček (1974) sa narodil v Myjave, detstvo prežil v Brezovej pod Bradlom. Je absolventom odboru dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Krátko pôsobil ako kritik výtvarného umenia, neskôr začal pracovať ako priemyselný básnik v reklame. Od študentských čias píše krátke poetické a dramatické útvary ovplyvnené nonsensovou poetikou divadla malých javiskových foriem. Je autorom viacerých rozhlasových hier pre Slovenský rozhlas, spoluautorom (s D. Vicenom) a dramaturgom inscenácií trnavského amatérskeho divadla DiSK, spoluautorom (so Z. Ferenczovou) divadelných hier Rečičky a Solitaire.sk, autorom textov postšansónovej hudobnej skupiny Saténové ruky. Z maďarčiny preložil (s E. Andrejčákovou) básne E.Kukorellyho a D. Varró. Vydal dve zbierky krátkych poetických textov Motýľov (1999) a Kocúrov (2009). Od roku 2011 je aktívnym a nepostrádateľným členom kapely Saténové ruky.

-

.