Vlado Kulíšek

slovenský mím, scenárista, režisér a organizátor kultúrnych podujatí

Vlado Kulíšek sa narodil v roku 1960. Od detstva sa venoval umeniu a kultúre, ale vyštudoval Vysokú vojenskú školu. Profesionálne sa začal venovať kultúre už v armáde, čo naplno rozvinul po ukončení vojenskej kariéry. Pritom dokázal skĺbiť organizačné schopnosti a umelecké cítenie. Od roku 1991 je profesionálnym umelcom v oblasti pantomímy. Ročne absolvuje okolo 200 predstavení na Slovensku a v zahraničí, ktoré si aj sám manažuje. So svojim divadlom úspešne účinkoval prakticky po celej Európe, ale napríklad aj vo Vietname, Číne, USA ap. Okrem toho je aktívny pri organizovaní kultúrnych podujatí v Trenčíne aj v iných regiónoch Slovenska. Založil divadelný festival Sám na javisku, stál pri zrode Trenčianskeho jazzového festivalu, po zrušení Metského kultúrneho strediska v Trenčíne sa ujal organizovania festivalov Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň v oblasti vážnej hudby. Okrem toho sa scenáristicky a režijne podieľa na mnohých podujatiach organizovaných Mestom Trenčín. Vlado Kulíšek sa venuje mnohým humanitárnym a charitatívnym aktivitám. Založil a je správcom Nadácie Počuť srdcom, ktorá sa venuje sluchovo postihnutým deťom na celom Slovensku. Pravideľne pre nich organizuje rovnomenný benefičný koncert. Stál aj pri zakladaní fondu dr. Klaun, ktorý organizuje divadelné predstavenia pre dlhodobo choré a opustené deti v ústavoch, nemocniciach a podobných zariadeniach. Od roku 2003 je umeleckým šéfom tohto projektu a organizuje mesačné vystúpenia umelcov. Od roku 2011 spolupracuje aj s medzinárodnou humanitárnou službou The Onennes- Heart- Tears and Smiles a v rámci tohoto projektu účinkoval pre choré a postihnuté deti napríklad v Japonsku a v Rusku.

+

Vlado Kulíšek