Zuzana Haverdová

Toto priezvisko získala svadbou s jej skvelým manželom pred dvoma rokmi. Za slobodna Marušinová. Jej herecké začiatky  siahajú až do útleho veku. Presvedčenie, že sa chce stať herečkou na celý život, bolo veľmi silné. Natoľko, že vyústilo do štúdia na konzervatóriu v Košiciach, kde ročník viedol Róbert Šudík. Odtiaľ ju zavialo do Bratislavy, kde aj ostala žiť. Na VŠMU boli ich pedagógmi Martin Huba a Zuzana Kronerová. Po ukončení vysokej školy si vyskúšala, čo je to hrať každý deň v inom meste. Takúto príležitosť jej dalo Divadelné centrum Martin. Popri tom a ešte aj doteraz hráva Žabku rapotačku v SND v predstavení Mechúrik Koščúrik. Okrem toho, že už je druhý rok na materskej so svojim synom Arthurom, stihla naskúšať Alicu v krajine rozprávok v divadle Elledanse, monodrámu Ďakujem Ti pekne veľký mozog v Štúdiu 12, Mama ma má v divadle Elledanse  a scénické čítanie Značka: Homosexualita v Divadle No Mantinels. V budúcej sezóne jej pribudnú ďalšie projekty, a verí, že ich bude stále viac a viac.

štúdio 12: ďakujem ti pekne, veľký mozog