Kamil BYSTRICKÝ

Kamil BYSTRICKÝ

Kamil je zakladajúci člen, herec a režisér Dogma Divadla (ex Divadlo Kolomaž). Študoval na katedre nonverbálneho a komediálneho divadla na HAMU v Prahe pod vedením prof. Ctibora Turbu (Hanging Man, Péťa a Vlk, Entertime, Problém) a na na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne absolvoval študijný obor management v kultúre. Zúčastnil sa divadelného workshopu pod vedením Antona Adasinského z divadla Derevo z Ruska. Účinkoval v inscenáciach Divadla M.U.T. Faust is dead a Gymnazistky. S Divadlom Kolomaž sa pravidelne zúčastňoval divadelných improlíg v Bratislave v PKO, Myjave a v Trenčíne (1995 – 1997). Je štatutárnym zástupcom o.z. Kolomaž, šéfom a dramaturgom Klubu Lúč a Prvej komornej divadelnej scény a výkonným riaditeľom festivalu Sám na javisku.

-

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!