Lucia Svobodová

Lucia Svobodová

slovensko

Ukončila štúdium bábkarskej tvorby na VŠMU v roku 2015. Pravidelne sa zúčastňuje divadelných a tanečných workshopov. Na pol ročnej stáži v Divadle DRAK sa sústredila na komplexnú autorskú tvorbu. Venuje sa ohňovej show i šermu. Počas štúdia vytvorili s Mgr.art. Naďou Uherovou, Ph.D divadelné zoskupenie LUNA Storytelling, ktoré spracúva pôvodné príbehy so silným odkazom pre dnešné dospelé i detské publikum. Zúčastnili sa mnohých festivalov v zahraničí aj u nás, ako napríklad Pohoda, Drienok a iné.

lucia svobodová: tulenia žena

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!