Marek GODOVIČ

Marek GODOVIČ

Je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore divadelná veda a polonistika a Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. V priebehu štúdia sa zúčastnil semestrálnych pobytov na Escola Superior de Teatro e Cinema v Lisabone a na  Jagielońskej Univerzite v Krakove. V roku 2017 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU.

Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách (FAMU, Český rozhlas, RTVS). Dostal sa do finále súťaží Poviedka, Dráma a Artscript. V rokoch 2011-2018 pracoval v Štúdiu 12 ako dramaturg. V súčasnosti pôsobí ako odborný pracovník v Divadelnom ústave v Bratislave. Venuje prekladu divadelných hier z poľštiny. Ako divadelný kritik sa zaoberá súčasnou drámou a súčasným tancom.

Recenzie a kritiky publikoval v divadelnom časopise KoD, SME, Tanci, Monitoringu slovenských divadiel, Salte, Príbehy 20. storočia, RTVS či Pravde. Je členom Slovenského centra Asociácie divadelných kritikov(AICT) a Akadémie divadelných tvorcov.

Marek Godovič bude mať prednášku o monodráme v piatok 13.9.2019 o 21:00

-

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!