Lívia MENDÉZ BALÁŽOVÁ

slovenská tanečníčka a choreografka

Úspešná slovenská tanečnica, ktorá pôsobí v Bruseli. Študovala na Konzervatóriu J. L .Bellu v Banskej Bystrici. Ďalej pokračovala v štúdiu na SEAD (Salzburg experimental dance academy) v Salzburgu a na P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) v Bruseli. Spolupracovala s portugalským choreografom Rui Hortom, s francúzkou tanečnou skupinou Kubilai Khan investigation pod vedením Franka Michelletiho. Od roku 2012 spolupracuje s belgickou svetoznámou skupinou súčasného tanca Ultima Vez choreografa Wima Vandekeybusa (s predstaveniami What the body does not remember a Speak low if you speak Love hosťovala aj v Bratislave).

Má za sebou aj úspešný debut v choreografickej tvorbe: kolektívne predstavenie El Gato De Schrödinger so súrodencami Zebastiánom a Pazom Mendéz Marínovcami a sólové predstavenie Čerešne, ktoré uviedla na Sólo festivale sólových choreografií v Portugalsku a v Bruseli. Svoj výskumný workshop Skrížená myseľ vyučovala v Maďarsku, Chile, Portugalsku, Belgicku aj na Slovensku.

Lívia MENDÉZ BALÁŽOVÁ vystúpi na festivale Sám na javisku 2023 vo štvrtok 12.10.2023 o 19:30 v Klube Lúč (Galéria Vážka) s predstavením Vnorená